Norsu ja ratsastaja – kumpaa koulutat?

Mieli voidaan nähdä vertauskuvallisesti norsun ja ratsastajan kautta.

Ratsastaja edustaa ajattelevaa, tietoista mieltä ja norsu syvällä olevaa tiedostamatonta mieltä. Tämän vertauskuvan on esittänyt alun perin sosiaalipsykologi Jonathan Haidt. Vertauskuvan mukaan ihmisen käyttäytymiseen (ja käytöksen muuttamiseen) vaikuttaa kaksi puolta – an emotional side eli tunne puoli (elefantti) ja an analytical, rational side eli analyyttinen, rationaalinen puoli (elefantin ratsastaja).

Tilanteessa, jossa molemmat haluavat eri suuntiin, norsu epäilemättä voittaa. Tästä syystä esimerkiksi uudenvuoden lupaukset harvoin onnistuvat – yritämme kouluttaa ratsastajaa, mutta lopulta norsu päättää minne mennään.

Nykyaikana yritämme vaikuttaa tiedostamattoman mielen ohjelmointeihin analyyttisen mielen voimalla, mutta se on pitkä ja kivinen polku. Se on täynnä kontrollia ja itsekuria, mikä johtaa taas helposti epäonnistumisen tunteeseen ja viestii sisimpäämme: ”En riitä. En kelpaa. En ole tarpeeksi hyvä.”

Moderni joogaharjoitus on lähes aina ratsastajan ”kouluttamista”. Ajatteleva, analyyttinen mieli pidetään aktiivisena keskittämällä huomio esimerkiksi hengitykseen tai kehon tuntemuksiin.

Traditionaalisessa joogassa taas ajatellaan, että ajatteleva ja analyyttinen mieli on harjoituksen este. Halutaan vaikuttaa nimenomaan norsuun, tiedostamattomaan. Kun norsu on koulutettu hyvin, on ratsastaminen huomattavasti helpompaa.

Tiedostamaton ohjaa kaikkea elämäämme – ajatuksemme, tunteemme, tapamme elää ja se, miten reagoimme arkipäivän tilanteisiin kumpuavat tiedostamattomasta.

Tiedostamatonta ei voi kuitenkaan hallita järjellä, vaan sen ”kouluttamiseen” tarvitaan aina tiedostamaton prosessi.

Shaktajoogassa koulutamme siis ratsastajan sijaan norsua, mikä väistämättä vaikuttaa ajan myötä myös ratsastajaan. Kun rakennamme harjoituksen rentouden ja nautinnon varaan, hiljalleen ajatteleva mieli väistyy ja positiivinen informaatio pääsee vaikuttamaan syvälle tiedostamattomaan.

Hiljalleen norsu muuttuu. Hiljalleen ratsastaja muuttuu. Hiljalleen se, miten näet ja koet maailman, muuttuu.

Kirjoittaja Jonna Vattulainen, Porin Shakta Joogakoulun opettaja.

Jaa postaus: